Lämpöässä Vsi

Lämpöässä Vsi

Den lilla jätten i det bästa A+++ energiklass!

Kompakt till storleken och låg ljudnivå

Vsi-jordvärmeenheten är kompakt till storleken och har låg ljudnivå, varpå den kan placeras förutom i teknikutrymmet eller annat avskilt utrymme även t.ex. i grovköket eller hallen. Lämpöässäs Vsi-serie har den största beredaren, 260 liter, i sin klass. ÄssäCooling kylsystemet kan kopplas till Vsi-seriens jordvärmesystem.

Kompakt till storleken och låg ljudnivå

Jorvärmepumpen som är enkelt att använda

ÄssäControl-styrsystemets manöverpanel med snabbfunktioner gör det enkelt att använda jordvärmepumpen. Om du vill kan du övervaka och styra jordenergisystemets eller jordvärmesystemets funktion via internet med t.ex. en surfplatta eller smarttelefon.

Full garanti

Full garanti

Lämpöässä full garanti jordvärme. Lämpöässä är ett säkert val. Alla produkter i Lämpöässäs Vsi, Vm och V-serier har fem års full garanti.
100% jordvärme

100% jordvärme

Lämpöässä monovalent jordvärme. Lämpöässäs monovalenta jordvärmepump producerar all energi som krävs för att producera värme och varmvatten utan elpatron.
Kompakt

Kompakt

Lämpöässä Vsi-värmepumpar är kompakta till storleken och ryms i trånga utrymmen. Därför kan de placeras förutom i teknikutrymmen även inomhus. Tack vare sin modularitet passar Lämpöässä Vsi-jordvärmepumpen även som del av en skåphelhet.
Jokaiseen kohteeseen

Jokaiseen kohteeseen

Jordvärme är en ekonomiskt hållbar värmekälla i fastigheter fr.o.m. endast 80 kvm då man använder en monovalent jordvärmepump.
Rinnakkaistoiminta

Rinnakkaistoiminta

Jordvärmepumpen producerar parallellt både värme och varmvatten samtidigt och jämnt i alla brukssituationer.
Kolmen piirin ohjaus

Kolmen piirin ohjaus

Styrning av tre kretsar gör fastighetens temperaturreglering enklare. En av kretsarna kan användas för reglering av varmvattentemperaturen. Tilläggsvara.
ÄssäControl

ÄssäControl

Lämpöässä Vsi-jordvärmepump kan styras med ÄssäControl-styrsystemet även via internet. Tilläggsvara.
All inclusive

All inclusive

Lämpöässäs omfattande leveransinnehåll. Tack vare Lämpöässäs omfattande leveransinnehåll besparas kunden från plötsliga extra kostnader, och installation av produkten går snabbt och smidigt.

Tekniska specifikationer

Styrsystem
ÄssäControl
Beredare
260 l
Värmer upp till, m2
Vsi 6: 80 - 150
Vsi 8: 100 - 200
Vsi 10: 140 - 240
Vsi 12: 200 - 260
Vsi 14: 220 - 280
Värmeeffekt kW, 0/35°C
Vsi 6: 6,2
Vsi 8: 8,6
Vsi 10: 10,8
Vsi 12: 12,2
Vsi 14: 14,9
Storlek, mm (b x d x h)
595 x 680 x 1830
Vikt, kg
Vsi 6: 332
Vsi 8: 334
Vsi 10: 338
Vsi 12: 340
Vsi 14: 342
Säkring
Vsi 6: 3 x 10 (16) A
Vsi 8 - 14: 3 x 16 (20) A
Elanslutning
400 V 3N~
Placering
grovkök/tekniskt utrymme
Färgalternativ
Vitt

Jordvärmepumpen överför värme från marken, från ett vattendrag eller en energibrunn. En jordvärmeenhet består av en integrerad varmvattenberedare, kompressor, värmeväxlare och en sluten köldbärarkrets d.v.s. kompressorenheten. Kollektorns brinevätska, köldmediet och värmesystemets vatten blandas inte sinsemellan under något skede av processen. Värmen överförs från ett medium till ett annat med plattvärmeväxlare.

Mer detaljerad information om tekniska specifikationer kan läsas i Vsi 6-12 manualen.

Vs_tekninen_swe

Energiamerkinta_pikkukuva_A+++_A+Systemet Lämpöässä Vsi 6 Product description

Energiamerkinta_pikkukuva_A+++_A+Systemet Lämpöässä Vsi 8 Product description

Energiamerkinta_pikkukuva_A+++_A+Systemet Lämpöässä Vsi 10 Product description

Energiamerkinta_pikkukuva_A+++_A+Systemet Lämpöässä Vsi 12 Product description

Energiamerkinta_pikkukuva_A+++_A+Systemet Lämpöässä Vsi 14 Product description

Vsi-esite

Vsi käyttö- asennus ja huolto-ohje

Maalämpöjärjestelmän esisuunnitteluohje

Vsi-jordvärmepumpen är försedd med ÄssäControl-styrsystemet, utvecklat och tillverkat av Lämpöässä. Med hjälp av ÄssäControl kan man styra hela jordenergisystemet inkluderande uppvärmning, varmt bruksvatten och kylning. ÄssäControl-styrsystemets manöverpanel med pekskärm och snabbfunktioner gör det lätt att använda värmepumpen. Styrsystemet sparar användarhistorik för analysering varpå man kan styra systemet ännu effektivare.

ÄssäControl kan fås med fjärrstyrning (WLAN, GPRS, fast anslutning), varpå man kan kontrollera systemet även via fjärrövervakning.

Tilläggsvaror för Vsi-serien:

Styrning av flera värmekretsar

Lämpöässä-jordvärmepumparnas standardleverans innehåller ett styrsystem för en värmekrets. Man kan även skaffa ett styrsystem för två eller tre värmekretsar, varpå man kan vid behov styra vatten av annan temperatur till en del av rummen. Man kan t.ex. förse våtutrymmen med annan temperatur än resten av huset, eller dela uppvärmningsvattnet av olika temperatur mellan golvvärme och elementnätverket.

Till styrsystemet för två värmekretsar hör förutom standardleveransen också färdigt installerat: styrsystem, ställdon för ventil, kopplingsserie för ställdon, 3-vägsventil, V-kretsens pump (A-energiklass), flödesgivare.

Fjärrövervakning för ÄssäControl

Fjärrövervakning av värmepumpenheten ger användaren möjlighet att övervaka och styra jordenergisystemet via internet med t.ex. en surfplatta eller en smarttelefon. Fjärrövervakning är möjligt på många olika sätt: via fast kabelanslutning, via WLAN-modem eller 3G. ÄssäControl kan också fås med fjärrlarm (per sms) för eventuella problemsituationer.

ÄssäControl DPV rumsgivare

Rumsgivaren mäter rummets temperatur i realtid, varpå systemet justerar temperaturen i riktning av önskat börvärde. På detta sätt hålls rumstemperaturen ständigt angenämt jämn.