Lämpöässä Vmi

Lämpöässä Vmi

Det bästa A+++ energiklass värmesystemet för egnahemshus, rad- och parhus med stort behovet för varmvatten.

Monovalenta Lämpöässä Vmi

Lämpöässäs Vmi-modell lämpar sig som ett helhetligt värmesystem särskilt för nya och sanerade egnahemshus och fritidshus, samt för lägenhetsspecifik uppvärmning av rad- och parhus. Vmi-seriens jordvärmepump är det rätta valet då den uppvärmda ytan samt behovet för varmvatten är stort. Lämpöässäs Vsi-jordvärmepump producerar värme och varmvatten för ditt hem enkelt och förmånligt året om. Den stora 430 liters beredaren garanterar att varmvattnet räcker till även i mer krävande situationer.

Monovalenta Lämpöässä Vmi
Maalämpöpumpun ohjaus ÄssäControl-järjestelmällä

Maalämpöpumpun ohjaus ÄssäControl-järjestelmällä

ÄssäControl–ohjausjärjestelmän kosketusnäyttö sekä pikatoiminnot tekevät maalämpöpumpun käytöstä helppoa. Halutessasi voit seurata ja ohjata maaenergia- tai maalämpöjärjestelmäsi toimintaa myös internetin kautta vaikkapa tabletilla tai älypuhelimella. ÄssäCooling-viilennysyhteet ja ÄssäSolar-aurinkoyhteet ovat vakiona Vm-mallistossa.

Full garanti

Full garanti

Lämpöässä full garanti jordvärme. Lämpöässä är ett säkert val. Alla produkter i Lämpöässäs Vsi, Vm och V-serier har fem års full garanti.
100% jordvärme

100% jordvärme

Lämpöässä monovalent jordvärme. Lämpöässäs monovalenta jordvärmepump producerar all energi som krävs för att producera värme och varmvatten utan elpatron.
Rinnakkaistoiminta

Rinnakkaistoiminta

Jordvärmepumpen producerar parallellt både värme och varmvatten samtidigt och jämnt i alla brukssituationer.
Kolmen piirin ohjaus

Kolmen piirin ohjaus

Styrning av tre kretsar gör fastighetens temperaturreglering enklare. En av kretsarna kan användas för reglering av varmvattentemperaturen. Tilläggsvara.
ÄssäControl

ÄssäControl

Lämpöässä Vm-jordvärmepump kan styras med ÄssäControl-styrsystemet även via internet. Tilläggsvara.
All inclusive

All inclusive

Tack vare Lämpöässäs omfattande leveransinnehåll besparas kunden från plötsliga extra kostnader, och installation av produkten går snabbt och smidigt.

Tekniska specifikationer

Styrsystem
ÄssäControl
Beredare
430 L
Värmer upp till, m2
Vmi 6.0: 100 - 150
Vmi 9.0: 100 - 200
Vmi 11.0: 140 - 240
Vmi 14.0: 200 - 300
Vmi 17.0: 240 - 400
Värmeeffekt kW, 35/55°C (EN 14511)
Vmi 6: 8,44 / 7,75
Vmi 9: 10,44 / 9,82
Vmi 11: 12,39 / 11,45
Vmi 14: 15,64 / 14,47
Vmi 17: 17,75 / 16,71
Storlek, mm (b x d x h)
1020 x 700 x 1830
Vikt, kg
Vmi 6.0: 422
Vmi 9.0: 426
Vmi 11.0: 440
Vmi 14.0: 450
Vmi 17.0: 458
Säkring
Vmi 6.0: 3 x 10 (16) A
Vmi 9.0 - 17.0: 3 x 16 (20) A
Elanslutning
3 x 400 VAC
Placering
Grovkök/Tekniskt utrymme
Färgalternativ för frampaneler
Grå-vitt

Jordvärmepumpen överför värme från marken, från ett vattendrag eller en energibrunn. En jordvärmeenhet består av en integrerad varmvattenberedare, kompressor, värmeväxlare och en sluten köldbärarkrets d.v.s. kompressorenheten. Kollektorns brinevätska, köldmediet och värmesystemets vatten blandas inte sinsemellan under något skede av processen. Värmen överförs från ett medium till ett annat med plattvärmeväxlare. Jordvärmepumpen har ÄssäCooling och ÄssäSolar-anslutningar som standard.

Mer detaljerad information om tekniska specifikationer kan läsas i Vm 6-17 manualen.

Vm_tekninen_swe

Vm-jordvärmepumpen är försedd med ÄssäControl-styrsystemet, utvecklat och tillverkat av Lämpöässä. Med hjälp av ÄssäControl kan man styra hela jordenergisystemet inkluderande uppvärmning, varmt bruksvatten och kylning. ÄssäControl-styrsystemets manöverpanel med pekskärm och snabbfunktioner gör det lätt att använda värmepumpen. Styrsystemet sparar användarhistorik för analysering varpå man kan styra systemet ännu effektivare.

ÄssäControl kan fås med fjärrstyrning (WLAN, GPRS, fast anslutning), varpå man kan kontrollera systemet även via fjärrövervakning.

Vm-esite web 3-2015 FI

Käyttö- asennus ja huolto-ohje Vm 7-2014

Maalämpöjärjestelmän esisuunnitteluohje

Tilläggsvaror för Vm-serien:

Styrning av flera värmekretsar

Lämpöässä-jordvärmepumparnas standardleverans innehåller ett styrsystem för en värmekrets. Man kan även skaffa ett styrsystem för två eller tre värmekretsar, varpå man kan vid behov styra vatten av annan temperatur till en del av rummen. Man kan t.ex. förse våtutrymmen med annan temperatur än resten av huset, eller dela uppvärmningsvattnet av olika temperatur mellan golvvärme och elementnätverket.

Till styrsystemet för två värmekretsar hör förutom standardleveransen också färdigt installerat: styrsystem, ställdon för ventil, kopplingsserie för ställdon, 3-vägsventil, V-kretsens pump (A-energiklass), flödesgivare.

Fjärrövervakning för ÄssäControl

Fjärrövervakning av värmepumpenheten ger användaren möjlighet att övervaka och styra jordenergisystemet via internet med t.ex. en surfplatta eller en smarttelefon. Fjärrövervakning är möjligt på många olika sätt: via fast kabelanslutning, via WLAN-modem eller 3G. ÄssäControl kan också fås med fjärrlarm (per sms) för eventuella problemsituationer.

ÄssäControl DPV rumsgivare

Rumsgivaren mäter rummets temperatur i realtid, varpå systemet justerar temperaturen i riktning av önskat börvärde. På detta sätt hålls rumstemperaturen ständigt angenämt jämn.