Planering

Planering

Ett väldimensionerat och professionellt installerat jordenergisystem är funktionssäkert och långvarigt. Noggrann dimensionering garanterar tillräcklig värme och varmvattenproduktion samt kylning vid behov. Våra återförsäljare och kvalificerade montörer runtom i landet hjälper dig med dimensionering och installation, och vi kan även bekanta oss med fastigheten på plats. Dimensioneringen beror på individuella omständigheter som bottenplan och energikrav. På detta sätt kan vi välja den enhet som är mest effektiv för varje enskild fastighet.

Kollektorn kan installeras i marken, i ett vattendrag eller i en energibrunn. Installationssätt och -plats beror på var fastigheten befinner sig samt dess omgivning. Lämpöässäs jordvärmeenhet kan fritt placeras i ett varmt teknikutrymme eller grovkök. Enheten kräver rätt lite plats omkring sig. Vi rekommenderar att Lämpöässä-jordvärmepumpen placeras i ett utrymme försett med golvbrunn. Golvet bör uthärda jordvärmepumpens vikt då den är försedd med full vattenberedare. Utrymmet behöver inte vara brandsäkert. Detaljerade utrymmeskrav fås från planeringsguiden.

För att garantera att Lämpöässä-jordvärmesystemet fungerar klanderfritt och uppnår den bästa möjliga effekten ska värmepumpen samt tillhörande material transporteras, installeras och igångköras enligt tillverkarens instruktioner. Lämpöässä-jordvärmesystemets rör- och elinstallationsarbeten får uträttas endast av en person med behörig skolning och kvalifikationer.