Investera i jordvärme

Att byta till jordvärme är en bra investering!

Energipriserna stiger konstant, vilket gör jordvärmen till ett ännu bättre alternativ för uppvärmning och varmvattenproduktion. Då man jämför jordvärmens kostnader och effektivitet är det enkelt att se att övergången till Lämpöässäs jordvärme är ett bra sätt att höja på husets värde. Jordvärme är en ypperlig lösning för egnahemshus, radhus eller höghus. Ett jordenergisystem är ett säkert sätt att investera i din framtid!

En jämförelse av uppvärmningskostnader (månatlig elavgift exkluderad)

Metod Direkt el Olja Jordvärme
Värmeenergi kwh/år 22 200 22 200 22 200
Värmefaktor COP 0,95 0,80 3,00
Köpt el kWh/år 23 368 27 750 7 400
Energipris c/kWh 12,82* 11,10** 12,82*
Värmekostnader € / år 2 996 3 080 949

 

Exempelbyggnad Energikrav för exempelbyggnad
Bottenplanyta 160 m2 Uppvärmning 19 200 kWh / år
Uppvärmd kubikyta 430 m3 Bruksvatten 3 000 kWh / år
Invånare 4 personer Totalt 22 200 kWh / år

 

Källor för jämförelsens energipriser Källor
El* 12,82 c / kWh *https://www.sahkonhinta.fi 22.12.2011
Olja** 11,10 c / kWh **https://www.st1.fi  22.12.2011
Följ världsmarknadens pris för råolja här