Grundidén för jordenergi

Uppvärmning, nedkylning och varmvattenproduktion

Lämpöässäs jordenergisystem är en helhet för uppvärmning och nedkylning av fastigheter samt varmvattenproduktion. Systemet är en utmärkt värmelösning för såväl egnahemshus, radhus som höghus.

Jordvärmesystemet består av en kollektorslang, vatten-etanolblandning (brinevätska) som cirkulerar i kollektorn, en pumpenhet, värmefördelningssystemet, varmvattenproduktion, en kylenhet och en solfångare. Kylenheten och solfångaren kan kopplas in även efter ibruktagning av jordvärmen. Lämpöässäs ÄssäCooling-kylenhet och ÄssäSolar-solfångare passar smidigt ihop med Lämpöässäs systemhelhet.

Värmeuppsamling

Jordvärmesystemet består av en kollektorslang, vatten-etanolblandning (brinevätska) som cirkulerar i kollektorn samt pumpenheten. Av den värmeenergi som behövs för uppvärmning uppsamlar Lämpöässä i medeltal 70 % ur naturen. Värmeenergi samlas upp från marken, från ett vattendrag eller en energibrunn Din Lämpöässä-återförsäljare kan hjälpa dig med att välja det mest passande alternativet för dig.

Värmeuppsamling ur marken

Den horisontellt liggande kollektorn bör monteras på ca 1 – 1,2 meters djup. Under installationen är det bra att beakta eventuell fyllnadsjord på tomten. Det är inte rekommenderat att bygga en väg avsedd för motorfordon ovanför kollektorn. Ifall kollektorn ligger under en gårdsväg avsedd för lätt trafik bör kollektorn skyddas med frigolit (styrox). Kollektorsdiken ska grävas med grävmaskin eller dräneringsmaskin. En professionell grävmaskinförare kan jämna ut dikesbottnen.

Värmeuppsamling i vattendrag

Kollektorn som placeras i bottnen av en sjö eller havet ska ligga på minst 3 meters djup. Kollektorn förses med betongtyngder med två meters mellanrum för att hindra kollektorslangen att stiga upp till vattenytan. Det är inte rekommenderat att montera kollektorn i en flod p.g.a. strömmen.

Värmeuppsamling i energibrunn

Djupet av en enskild energibrunn är oftast under 200 m med diametern 130-200mm. Det kan finnas en eller flera energibrunnar beroende på fastighetens energikrav, och dessa monteras som antingen två eller tre (två ner, en upp) rörs system. Vid användning av energibrunnar isoleras röret hela vägen ända fram till brunnen.

Värmeavgivning

Värmen kan fördelas via vattenburna element eller golvvärme som är anpassat till jordvärmesystemet. Nästan alla nya hus är försedda med golvvärme för värmeavgivning. Golvvärme är en utmärkt och behaglig lösning. Det kan finnas 1-3 värmekretsar.

Att värmeavgivningen har rätt temperatur är väldigt viktigt för jordvärmepumpens verkningsgrad. Ju lägre temperatur, desto bättre verkningsgrad. Vid golvvärme är framledningsvattnets temperatur 28 – 40 grader och vid radiatorvärme 30-55 grader. Den bästa verkningsgraden nås med golvvärme, eftersom ju lägre värmeavgivningens temperatur är, desto bättre är verkningsgraden. Men även värmeavgivning med vattenburna element är ett bra och förmånligt alternativ jämfört med oljevärme och elström.

Kylning

Lämpöässäs kylsystem som kopplas till jordenergisystemets kollektor är ett förmånligt sätt att sköta nedkylning, eftersom brukskostnaden består endast av elströmmen för cirkulationspumpen och kylfläkten, och effektivitetsvärdet kan beroende på enhet vara upp till 40. ÄssäCooling-kylsystemet är ett enkelt sätt att få njuta av en behaglig inomhustemperatur året om. Kylenheten överför kylenergin i inomhusluften, då brinevätskan cirkuleras i kylenheten. Kostnaderna av ÄssäCooling är en bråkdel jämfört med t.ex. en luftvärmepump.

Solfångare

ÄssäSolar är en solfångare som kan kopplas till nästan alla Lämpöässäs jordvärmesystem. Lämpöässä Vm är dock den enda jordvärmepumpen med förinstallerade standardkopplingar för solvärme. Då man kopplar ett solvärmesystem till jordvärmepumpen resulterar det i en så gott som gratis varmvattenproduktion och uppvärmning under sommaren. Egenskaperna hos Lämpöässäs stora integrerade beredare optimeras då man använder solvärme. Solfångaren kan kopplas in även efter ibruktagning av jordvärmepumpen. Med solvärme nyttjar man ännu mer av naturens egen energi.

Solvärme är en miljövänlig och föroreningsfri värmekälla för produktion av värme och varmt bruksvatten. Solen strålar otroliga mängder energi ner i marken, och denna energi utnyttjas med sol- och jordvärmesystem. Solvärmen överförs till kollektorns brinevätska, varifrån energin överförs till beredarens vatten via en värmeväxlare. Solfångare har ett högt effektivitetsvärde. Solfångarnas antal beror på beredarens storlek och användningsområde.

Ventilationens eftervärmning

Alla Lämpöässä-jordvärmepumpar kan kopplas direkt till ventilationsanordningens eftervärmning, varpå man utnyttjar jordvärme istället för elpatronen. Detta kräver att ventilationsanordningen är försedd med vätskeburen eftervärmning.