Maalämpö - Miksi?

Maalämpö on ilmaista maaperään varastoitua energiaa. Maalämpö on tämän vuoksi lämmitysmuotona käyttökustannuksiltaan huomattavasti edullisempaa kuin monet muut lämmitysvaihtoehdot. Maalämpö on sitä hyödyllisempi muoto, mitä suurempi lämmitysenergian tarve on.

Maalämpö

Maalämpö yhdistettynä vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään sopii hyvin niin uudis- kuin saneerauskohteisiin. Maalämpö on lisäksi ympäristöystävällistä, uusiutuvaa energiaa, josta aiheutunut hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi kuin monella muulla lämmitystavalla. Maalämmön ansiosta kodista tulee riippumattomampi energian hinnasta ja kallis tuontienergiankulutus talvipakkasilla vähenee. Maalämpö on lisäksi käyttäjälleen huoleton lämmitysmuoto. Maalämpöä voidaan hyödyntää tehokkaasti ympäri vuoden.

Maalämpö talteen maapiirillä tai maalämpökaivolla

Maalämpö on maahan varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämpö voidaan kerätä jo alle parin metrin syvyydestä maapiirillä tai maalämpö voidaan ottaa talteen jopa usean sadan metrin syvyydestä kallioperästä lämpökaivolla. Maalämpökaivon etuna on, ettei se käytä niin suurta maapinta-alaa kuin maahan sijoitetut putket. Maalämpöä saadaan syvältä kallioperästä tasaisesti ympäri vuoden. Näin myös pumpulla tehtävä viilennys kesäaikaan, saadaan tehokkaimmin porakaivosta.

Maalämpö myös pinnasta

Maalämmössä pintamaahan varastoitunutta energiaa voidaan hyödyntää tontille kaivettavalla lämmönkeruuputkistolla, eli maapiirillä. Maapiirin asennuksessa ei tarvita porauskalustoa, sillä se sijoitetaan tontille vaakatasoon, vain noin metrin syvyyteen. Putkivälisuositus on 1,5m, joten tontilla täytyy olla riittävästi tilaa putkistolle. Maalämpö ei siis vaadi aina porausta.

Maalämpö jalostetaan prosessissa

Keruuputkistoissa kiertävä lämmönsiirtoneste luovuttaa maalämpöä pumpussa kiertävälle kylmäaineelle, joka höyrystimen kautta imetään kompressorille. Höyrystyneen kaasun paine kasvaa kompressorissa puristuksen myötä, jolloin se myös vapauttaa maalämpöä. Kaasu on aluksi hyvin kuumaa, paljon kuumempaa kuin lämmitykseen tarvitaan. Tämän hyödyntämiseen pumpuissa on erikoisuutena pieni tehokas lisälämmönvaihdin eli tulistin, jossa kuuma kaasu lämmittää käyttöveden huippulämmön energiatehokkaasti. Lauhduttimessa lämmin kaasu muutetaan nesteeksi ja se siirretään edelleen lämminvesivaraajan kautta maalämpöjärjestelmään.

Maalämpö tarvitsee laadukkaan pumpun

Eri pumpuilla on erilainen tapa tuottaa kuumaa käyttövettä. Osalla käyttöveden loppukuumennus tehdään suoralla sähköllä. Lämpöässän pumput varmistaa kuuman käyttöveden puhtaasti maalämpöä käyttämällä, hyödyntämällä lämpöpumppuprosessin kuumaa tulistusenergiaa.

Maalämpö – oikealla mitoituksella hyvä hyötysuhde

Jokainen maalämpöjärjestelmä tulisi mitoittaa yksilöllisesti. Osatehomitoituksessa pumppu mitoitetaan n. 70-90 %:iin talon huipputehosta. Täystehomitoitettu Maalämpöpumppu kattaa talon lämmitystarpeen myös pakkashuippuina.

Kustannustehokas maalämpö mitoitetaan kiinteistökohtaisesti

Osatehoinen pumppu käy enemmän tunteja vuodessa, kuin täystehoiseksi mitoitettu järjestelmä. Näin osatehoinen tuottaa suurimman osan vuotuisesta energiantarpeesta, mutta kovimmilla pakkasilla maalämpö tehostetaan sähkövastuksilla. Osatehomitoitus säästää hieman maalämpöratkaisun hankintakustannuksessa, mutta täyden tehon maalämpöjärjestelmä on halvin käytössä, koska siinä maalämpö hyödynnetään 100 prosenttisesti. Samalla kuormitus sähköverkkoon pysyy tasaisena, eikä aiheudu turhia tehopiikkejä kovillakaan pakkasilla. Maalämpöjärjestelmän mitoitukseen vaikuttavat talon koon lisäksi muun muassa sen sijainti, ikä ja käyttöveden kulutus. Tutustu Lämpössän maalämmön mitoituslaskuriin.

Maalämpö tehokkaimmin syvemmältä

Maalämpökaivosta saadaan vain rajallinen määrä energiaa, joten älä kuitenkaan tingi maalämpökaivosi syvyydestä. Mikäli maalämpökaivo on alimittainen, maalämpöjärjestelmän hyötysuhde huononee merkittävästi. Samalla sähkölaskusi kasvaa huomattavasti.

Maalämpö on monen valinta

Oilon ja Lämpöässä maalämpöpumput kuuluvat nykyään samaan Oilon konsernin tuotevalikoimaan. Asiakkaidemme kokemuksia maalämmöstä löydät Oilon ja Lämpöässä maalämpöpumppujen sivuilta:

Kokemuksia maalämmöstä, omakotitalot

Kokemuksia maalämmöstä, kiinteistöt

 

Tutustu hankintaprosessiin

Siirryt Oilon ja Lämpöässä maalämpöpumppujen sivustolle oilonlampoassa.fi, josta löydät ajankohtaista tietoa maalämmöstä, maalämpöpumpuista ja maalämmön hankinnasta.